خانه پیامبر

آیا در تاریخ آمده است که قریش بعد از مهاجرت مهاجرین، اموال آن ها را مصادره کرده باشند؟

موضوع: 

خانه پیامبر (صلی الله و علیه و آله) کجا بود و زنان ایشان کجا زندگی می کردند؟ آیا خانه ای از رسول اکرم باقی مانده و چند خانه داشتنند؟ دختر و داماد ایشان در کجا زندگی می کردند و خانه ایشان کجا بوده است؟

هنگامى که پیامبر به مدینه وارد شدند و مسجد را بنا کردند، براى خود و دختر گرامی شان حضرت فاطمه (علیها السلام) خانه‏ اى ساختند. هم چنین براى همسرشان سوده خانه‏ اى جداگانه بنا کردند. بعدها نیز براى سکونت هر همسرى که اختیار مى ‏کردند خانه‏ اى در کنار مسجد مى ‏ساختند.

موضوع: