حضرت خدیجه

تاریخ وفات حضرت خدیجه(سلام الله علیها) چه روزی است؟ طبق برخی نقل ها ماه رمضان بوده و طبق برخی نقل ها سه روز بعد از وفات جناب ابوطالب. از طرفی وفات جناب ابوطالب ماه رجب ذکر شده است.

موضوع: 

حجاب در جاهلیت پیش از اسلام چگونه بود؟ حضرت خدیجه(سلام الله علیها) در طول عمرشان و حضرت فاطمه(سلام الله علیها) پیش از فرمان حجاب، چه پوششی داشتند؟ آیا تاریخ سندی مبنی بر محجبه بودن ایشان در آن دوره دارد؟

موضوع: 

آیا حضرت خدیجه (سلام الله علیها) قبل از ازدواج با حضرت محمد (صلی الله علیه و اله) ازدواج کرده بودند؟ برخى گفته اند: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) همسر باكره اى غير از عائشه نداشته است و درباره خديجه گفته اند: وى قبل از رسول خدا با دو نفر به نام هاى عتيق بن عبد الله مخزومى و ابوهاله تميمى ازدواج كرده بود و فرزندانى از آنان نيز داشته است.

موضوع: