ابابیل

پرنده ی ابابیل در سوره فيل، چه نوع پرنده ای است و سجیل چیست؟

پرنده ی ابابیل در سوره فيل چه نوع پرنده ای هست؟

ملحدان و بی خدایان می گویند افسانه ابابیل به قرار زیر است: گروهی به قصد نابودی كعبه به سوی آن رفته بودند. الله توسط پرندگانی بنام ابابیل آنها را در بین راه نابود كرد.اما خود مسلمانها قبول دارند که سیل کعبه را ویران کرد ....و خودشان قبول دارند که قرامطه به کعبه حمله کردند و درش را کندند و حجر الاسود را بردند و به دونیم کردند و به حجر الاسود اهانت نمودند حالا سوال من این است: 1- چرا الله اجازه داده است كه خانه اش بعد از مبعث محمد ویران شود!؟ 2 - چرا خود الله خانه خودش را توسط سیل خراب كرد. چرا!؟ آیا می خواسته خودش را امتحان كند!؟

موضوع: