علم اندک

image: 
چرا در آیه ۸۵ سوره اسراء علم روزی شده، قلیل معرفی شد؟

چرا در آیه ۸۵ سوره اسراء علم روزی شده، قلیل معرفی شد؟ «وَ ما أُوتیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلیلاً»؛ آنچه از علم به شما روزى شده بسیار اندک است.

اين که، مقصود از «قليلا» در اين جا چيست؟ دو احتمال وجود دارد:
1- «قليلاً من العلم» يعنی علم اندک به شما داده شده است.
در اين فقره، تأکيد مي شود که علم بشری قليل و محدود است و اين گونه نيست که، چون قدرت عقل در اختيار انسان هاست، آن ها می توانند پيرامون اين موضوع به تعقل و تفکر بنشينند و به پاسخي شايسته دست يابند.
و علامه طباطبائی ذيل اين فقره از آيه شريفه، از قلت معرفت بشری سخن می کند که ريشه در محدوديت دست يابی بشر به آن موقعيت خاص وجودی روح دارد، و همين امر سبب می گردد که او از اين معرفت در حجاب بماند.(1)
2- «قليلاً منكم» يعنی به تعداد كمی از شما اين علم عطا شده است.
در روايتي امام باقر(علیه السلام) در تفسير اين آيه «وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا» فرمود: معنای باطنی آيه اين است که علم داده نشده، مگر به اندکى از مردم، و بعد از کلمه "قليلا" منکم در تقدير است؛ يعنى علم داده نشده، مگر به اندکى از شما.(2) (يعنی بسياری از مردم از علم بهره ای ندارند)

پی نوشت ها:
1. طباطبائی، سيد محمد حسين، تفسير الميزان، انتشارات اسلامی، 1363، ج 13، ص 199.
2. عياشی، محمد بن مسعود، تفسير العياشی، چاپخانه علميه، تهران، 1380 ق، ج 2، ص 317.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: