مطالب ضروری حفظ قرآن

image: 
چند وقت هست که شروع به حفظ کردم، اما نمی دانم که نیاز هست این ها هم حفظ بشوند؟

چند وقت هست که شروع به حفظ کردم، اما نمی دانم که نیاز هست این ها هم حفظ بشوند؟ (اعراب آخر آیات جای تشدید و مد و حروف شبیه حروف فارسی مثل ز-ض-ظ-ذ برای حفظ این لغات و جای تشدید و متن باید قرآن را نوشت که کاری سخت و مشکل است.)

برای شروع کردن حفظ، یک مقدمه و شرط لازم وجود دارد و آن یاد گرفتن روخوانی و روانخوانی است. یعنی شما بتوانید از روی قرآن به راحتی بخوانید. برای آموزش روخوانی به لینک زیر مراجعه نمایید. http://www.askquran.ir/showthread.php?t=52893 چند نکته را توجه داشته باشید: 1. اعراب آخر آیات نیاز به حفظ کردن ندارد. چون در آخر آیات وقف صورت می گیرد، نیازی به اعراب آخر آیات نیست. 2. حروفی که مد دارند، حفظ می شوند و نیازی به حفظ کردن خود مد نیست. به نظر میاد منظور شما از جای تشدید، حروف مشدد است. حروفی که تشدید دارند، مشخص هستند و با تشدید حفظ می شوند. در رابطه با حروف شبیه فارسی، اگر منظور شما تجوید این حروف و نحوه تلفظ این حروف است، برای حفظ نیاز ضروری به دانستن تجوید و تمایز حروف از هم نیست. البته بهتر است تجوید را یاد بگیرید و با دانستن تجوید و آشنا شدن با صفات و مخارج و احکام حروف حفظ بهتری داشته باشید. برای آموزش تجوید به لینک زیر مراجعه کنید.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: