نوجوانان بهشتی

image: 

آیا آیه 17 سوره واقعه ارتباطی با همجنس بازی دارد؟ منظور از «ولدان» در این آیه چیست و چرا باید به این شکل آورده شود؟

ابتدا به برخی آیات مرتبط اشاره می شود: «وَ يَطُوفُ‏ عَلَيْهِمْ غِلْمانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ»؛ و پيوسته بر گردشان نوجوانانى براى (خدمت) آنان گردش مى ‏كنند كه همچون مرواريدهاى درون صدفند!(1) «يَطُوفُ‏ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ»؛ نوجوانانى جاودان (در شكوه و طراوت) پيوسته گرداگرد آنان مى ‏گردند.(2) «وَ يَطُوفُ‏ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ إِذا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَنْثُوراً»؛ و بر گردشان (براى پذيرايى) نوجوانانى جاودانى مى ‏گردند كه هر گاه آنها را ببينى گمان مى ‏كنى مرواريد پراكنده ‏اند!(3) بررسی لغوی: «وَلِيد» به معناى خادم و كودک است و جمع آن «ولدان» می باشد. مراد از «ولدان»، خدمتكاران بهشت ‏هستند و اطلاق «ولدان» روشن می كند كه همه تازه جوان هستند.(4) «غلام»؛ جوانی كه تازه سبيلش روئيده.(5) «الغُلَام»؛ كودک و جوانى كه صورتش، تازه موى و سبيل برآورده.(6) «غلام» در لغت به معنای خدمتگزار و «غلمان» جمع غلام است.(7) بیان تفسیری: این آیه در مقام توصیف خدمتگزاران بهشتی است. بهشتیان دارای چنان مقامی هستند که حتی خدمتگزاران آن ها، افراد معمولی نیستند و از نظر زیبایی همانند مرواریدهای درون صدف هستند. بنابر این: ظاهر این آیه آن است که پسران زیبای بهشتی فقط برای خدمتگزاری بهشتیان آفریده شده اند و صحبتی از لذت جنسی نیست. نکته: در بهشت، همه چیز در اوج کمال است. چیزی که در دنیا به عنوان رذیله و زشتی محسوب می شود، هیچگاه در بهشت وجود ندارد.

_____________

(1) طور/ 24. (2) واقعه/ 17. (3) انسان/ 19. (4) قرشی، قاموس قرآن، ج 7، ص 244. (5) همان، ج ‏5، ص 119. (6) راغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص 613. (7) ابن منظور، لسان العرب، ج 12، ص 440.

http://http://www.askquran.ir/showthread.php?t=59456&p=878362&viewfull=1#post87

موضوع: