نگاه اسلام به زنان

image: 
نگاه قرآن به زنان چیست؟

نگاه قرآن به زنان چیست و آیا برخی تعابیر وارد شده در کتب انبیاء پیشین (مانند آنچه در کتاب زرتشت آمده است) دلیل بر برتری نگاه آنان نسبت به زن در مقایسه با نگاه اسلام به ایشان نمی باشد

به نظر می رسد توجه به نکات زیر برای پاسخ به ابهام فوق، کافی باشد: 1. اصل مقایسه بین آموزه های مکاتب گوناگون یا آموزه های ادیان مختلف با یکدیگر نه تنها اشکالی ندارد بلکه از جهاتی نقاط قوت و ضعف هر یک برای انسان روشن می شود. 2. برای پی بردن به نگاه یک مکتب نسبت به یک مساله (مثلا مساله زنان) ذکر چند آیه یا چند جمله از یک کتاب مقدس یا یک مکتب، کافی نیست، بلکه باید مجموعه معارفی که آن کتاب درباره زنان دارد مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. لذا نمی توان با ذکر چند جمله از هر یک از دو کتاب و مقایسه بین آنها قضاوت درستی انجام داد و حکم به نقص یا قوت یکی از ان دو مکتب یا مذهب نمود. لذا اگر کسی مجموعه معارف قرآن کریم را نسبت به زنان ملاحظه کند، به خوبی در می یابد که نگاه قرآن کریم نسبت به زنان نگاهی کاملا انسانی و رئوفانه و متعالی است و اگر گاهی برخی تعابیر قران چون زدن زنان مورد شبهه قرار می گیرد، برای آن است که سایر آیات قران کریم ملاحظه نمی شود، آیاتی که می فرماید: «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» یعنی معاشرت متعارف با زنان داشته باشید.(1) علاوه بر اینکه ضرب زنان در لفافه ای از توصیه های ناب قرار گرفته است و شرایط خاصی بر آن حاکم است و آخرین گزینه با شرایط خاص است نه گزینه اول. 3. قرآن کریم تنها نیست بلکه آموزه های قرانی همراه با آموزه های روایی و حکم عقل مورد بررسی قرار می گیرد لذا اگر در مواردی ابهامی در آیات قرآن کریم وجود داشت، با کمک روایات و حکم عقل می توان ابهام را برطرف نمود و دستوری صادر کرد که از افراط و تفریط به دور باشد. 4. در ارتباط با مقایسه قرآن کریم و کتب پیامبران گذشته باید گفت با توجه به اینکه قرآن کریم آخرین کتاب و پیامبر اسلام آخرین پیامبر است و بعد از او پیامبر و کتاب آسمانی دیگری نازل نخواهد شد، باید کتاب پایانی برتر، کامل تر و جامع تر از کتب پیشین باشد هر چند به طور طبیعی آموز ه های مشترکی هم داشته باشند اما جامعیت قرآن کریم اقتضا می کند که مراجعات انسانها به کتاب پایانی یعنی قرآن کریم باشد. 5. احترام و عزتی که دین مبین اسلام به زنان گذاشته است، در هیچ دین و آیینی یافت نمی شود. و اگر مقایسه فوق به صورت دقیق صورت گیرد، نه صرفا با آیین زرتشت بلکه با سایر ادیان و مکاتب دیگر، روشن خواهد شد که نگاه دین مبین اسلام به زنان چه مقدار متعالی و ارزنده است. در این رابطه می توان به کتبی که با عنوان «زن در اسلام» نگاشته شده است مراجعه نمود. کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» از مرحوم شهید مطهری (رحمه الله) «بخش پنجم: مقام انسانی زن از نظر قرآن» مرجع خوبی برای مطالعه می باشد.

___________

(1) نساء/ 19.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: