نماز در اول وقت

image: 
چرا فاصله ای برای نماز اول وقت و غیر اول وقت تعیین شد!؟

چرا فاصله ای برای نماز اول وقت و غیر اول وقت تعیین شد!؟ آیا انجام کار مردمی که نماز اول وقت نمی خوانند، نوعی سبک شمردن نماز نیست!؟ همانطور که فرمودید در حدیثی از امام جعفر صادق (علیه السلام) نقل شده که فرمودند: «لا یَنالُ شَفاعَتَنا مَن استَخَفَّ بِالصَّلاةِ»؛ هر کس نماز را سبک بشمارد، به شفاعت ما دست نخواهد یافت.(1) اما تاخیر انداختن در نماز، فقط یکی از مصادیقِ سبک شمردن آن است. مصادیقی مانند عدم رعایت آداب نماز، بی توجهی در قرائت، بی توجهی در حضور قلب، انجام ندادن آداب قبل از نماز، عجله و شتاب در نماز و ... نیز از عوامل تخفیف نماز هستند. یکی از دلائل در نظر گرفتن فاصله زمانی برای نماز، می تواند نسبت به حق انتخاب مردم باشد. دقیقا مثل اعمال دیگر. بسیاری از اعمال، در طیفی از کمال تا حداقلِ واجب، قرار می گیرند. این خودش نوعی انتخاب ما در انجام عمل و روشن شدن درجات افراد است. ضمن اینکه همیشه تاخیر انداختن نماز، دلیل بی توجهی و سبک شمردن نیست. گاهی اوقات انسان مضطر می شود برای تاخیر انداختن و گاهی اوقات حتی سفارش شده که نماز را تاخیر بیندازید. از مواردی که سفارش به تاخیر شده، زمانی است که عده ای برای افطار منتظر ما هستند؛ زمانی که با تاخیر انداختن نماز، می توانیم نماز را به جماعت بخوانیم؛ و نیز زمانی که انسان حال مناسبی ندارد و می تواند با مقداری استراحت، نمازش را با توجه و حضور قلب بهتری بخواند. به هرحال سبک شمردن نماز، غیر از اینکه با برخی اعمال ظهور پیدا می کند، یک حالت درونی و باطنی ست که انسان خودش می تواند متوجه آن شود. ای بسا نماز اول وقتی که سبک شمرده شده و نماز آخر وقتی که از مقبول ترین نمازهاست. اعمال انسان فقط با ظواهر سنجیده نمی شوند. کفه سنگین تر، مربوط به حالات باطنی و ارتباط قلبی با خداوند است. در اطراف همه ما ممکن است افرادی باشند که در هنگام نماز ایجاد مزاحمت کرده و مانع شوند. چنین چیزی منحصر در زنان نیست؛ هر کسی می تواند برای عملش، بهانه ای پیدا کند. دقیقا مانند فروشنده ای که داشتنِ مشتری را بهانه ای برای تاخیر نمازش می داند. در حالیکه اگر انسان توجه کند که اولا رزق دست خداست و نه مردم؛ و ثانیا نه گفتن به مردم بسیار راحتتر است از نه گفتن به خدا؛ می تواند به راحتی، کمی قبل از اذان، درب مغازه اش را بسته و چند دقیقه ای را برای نماز تعطیل کند.

___________

(1) فروع کافی، ج3، ص270.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: