قرآن و رنگ زرد

موضوع: 

در آیه 69 بقره چرا رنگ آن گاو زرد بوده آیا رنگ زرد مزیتی بر دیگر رنگ ها دارد؟

رنگ زرد به عنوان اولين رنگ مطرح شده در قرآن مى باشد و جالب اين است كه در علم نيز خواص منحصر به فردى از جمله بيشترين درخشندگى براى آن ذكر شده است.
اين رنگ با واژه هاى صفر، صفراء و مصفّرا، 5 بار در آيات قرآن كريم معرفى شده است. اين آيات عبارتند از: سوره بقره آيه 69، سوره روم آيه 51، سوره زمر آيه 21، سوره حديد آيه 20 و سوره مرسلات آيه 33.
طبق فرموده قرآن، رنگ زرد «تَسُرُّ النَّاظِرِينَ» (بينندگان را بنشاط و فرح آورد) است؛ همان طورى كه از قتاده و ديگران نقل شده است.
از امام صادق (عليه السلام) روايت شده: هر كه كفش زرد بپوشد، پيوسته مسرور و خوشحال خواهد بود تا زمانى كه آن را كهنه و غير قابل استفاده نمايد، همان طور كه خداوند فرموده است: «صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ».(1)

____________
(1) ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن، ج ‏1، ص 213.

http://www.askquran.ir/showthread.php?t=46264