صیحه آسمان

موضوع: 

منظور از صیحه در آیه 67 سوره هود چیست؟ این صدا چگونه تولید می شود؟ آیا صیحه همان رعد و برق می باشد؟

این آیه درباره عذاب قوم ثمود است.
صيحه در لغت به معنى صداى عظيمى است كه معمولا از دهان انسان يا حيوانى بيرون مى ‏آيد ولى اختصاص به آن ندارد بلكه هر گونه صداى عظيم را شامل مى‏ شود.
چند قوم گنه كار به وسيله صيحه آسمانى مجازات شدند؛ قوم ثمود (که در آیه مورد بحث از آن ها یاد شده)(1)، قوم لوط(2)، و نیز قوم شعيب(3).
از آيات ديگر قرآن که درباره عذاب قوم ثمود سخن گفته استفاده مى‏ شود كه مجازات آن ها به وسيله صاعقه بوده است: «فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَ ثَمُودَ»؛ و اين نشان مى‏ دهد كه منظور از «صيحه»، صداى وحشتناک صاعقه است.(4)
ممکن است کسی بپرسد آيا صداى وحشت انگيز صاعقه، مى‏ تواند جمعيتى را نابود كند؟ جواب اين سؤال مسلّما مثبت است، زيرا امواج صوتى اگر از حد معينى بگذرد، مى‏ تواند شيشه‏ ها را شكسته و حتى بعضى از عمارت ها را هم ويران نماید و ارگانيسم درون بدن انسان را هم از كار بيندازد. گفته شده به هنگامى كه هواپيماها ديوار صوتى را مى‏ شكنند و با سرعتى بيشتر از سرعت امواج صوت حركت مى‏ كنند، ممکن است افرادى بيهوش به روى زمين بیفتند و يا زنانى سقط جنين كنند و يا تمام شيشه‏ هاى عمارت هايى كه در آن منطقه قرار دارند بشكند!.
طبيعى است اگر شدت امواج صوت از اين هم بيشتر شود به آسانى ممكن است اختلالات كُشنده‏ اى در اعصاب و رگ هاى مغز و حركات قلب توليد كند و سبب مرگ انسان ها شود.(5)

ــــــــــــــــــ
(1) هود/ 67.
(2) حجر/ 73.
(3) هود/ 94.
(4) فصلت/ 13.
(5) تفسير نمونه، ج ‏9، ص 164.

http://www.askquran.ir/showthread.php?t=46170