طلح منضود

موضوع: 

یکی از موهبت هایی که به اصحاب یمین داده می شود "طلح منضود" است. مراد از آن چیست؟

پرسش شما ناظر به آیه 29 سوره مبارکه واقعه است که نعمت های اصحاب الیمین را بر می شمارد. در این آیه از این نعمت با تعبیر «وَ طَلْحٍ مَنْضُودٍ» یاد شده است.
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، در توضیح آیه کریمه می نویسد: «طلح» نام درخت موز است [و «منضود»، (اسم مفعول از مصدر نَضد) به معنی روی هم قرار گرفتن است] و منضود از هر چيز، روی هم چيده شده آن چیز است؛ بنابر این، معناى آيه مورد بحث چنین می شود: اصحاب يمين در [زیر] درختان موز هستند كه ميوه‏ هايش روى هم چيده شده، از پايين درخت تا بالاى آن.(1)
استاد مکارم شیرازی هم در تفسیر نمونه، ذیل آیه کریمه می نویسد: «طلح» درختى است سبز و خوش رنگ و خوش بو؛ جمعى گفته ‏اند همان درختان موز است كه برگ هاى بسيار پهن و سبز و زيبا و ميوه‏اى شيرين و گوارا دارد. «منضود» از ماده «نضد» به معنى متراكم است. ممكن است اين تعبير اشاره به تراكم برگ ها يا تراكم ميوه ‏ها و يا هر دو باشد؛ حتى بعضى گفته‏ اند: اين درختان چنان پر ثمر است كه ساقه ها و شاخه ‏هایش غرق ميوه و پوشيده از آن است.
بعضى از مفسران نیز گفته ‏اند: با توجه به اين كه درخت سدر، برگ هايى بسيار كوچک و درخت موز برگ هايى بسيار پهن و بزرگ و گسترده دارند، ذكر اين دو درخت، اشاره لطيفى به تمام درختان بهشتى است كه در ميان اين دو قرار دارند.(2)

ـــــــــــــــــــــــ
(1) الميزان، ج‏ 19، ص 123.
(2) تفسير نمونه، ج ‏23، ص 221.

http://www.askquran.ir/showthread.php?t=46179