آیه 114 سوره توبه

image: 

آيا اين آيه «فلما تبيّن له انه عدوّ للّه تبرّأ منه»(توبه 114)منافات با توصيه به صله رحم نيست؟
این آیه منافاتی با وجوب صله رحم ندارد. اول لازم به ذکر است که آيه مورد بحث تنها آيه ‏اى نيست كه سخن از قطع هر گونه رابطه با مشركان مى‏گويد، بلكه از آيات متعددى از قرآن اين موضوع به خوبى استفاده مى‏شود كه هر گونه پيوند و همبستگى خويشاوندى و غير خويشاوندى بايد تحت الشعاع پيوندهاى مكتبى قرار گيرد و اين پيوند (ايمان به خدا و مبارزه با هر گونه شرك و بت‏پرستى) بايد بر تمام روابط مسلمانان حاكم باشد، چرا كه اين پيوند يك پيوند زير بنائى و حاكم بر همه مقدرات اجتماعى آنها است. تفسير نمونه، ج‏8، ص: 161

لينك بحث اصلي : http://www.askquran.ir/showthread.php?t=25107

موضوع: