کوچه بنی هاشم

image: 
اگر تمامی درها به مسجد بسته شد جز درب منزل علی (علیه السلام) پس چطور درب خانه را آتش زدند؟ بحث کوچه چیست؟

اگر تمامی درها به مسجد بسته شد جز درب منزل علی (علیه السلام) پس چطور درب خانه را آتش زدند؟ بحث کوچه چیست؟

جریان بسته شدن دربها به مسجد بجز درب حجره حضرت علی (علیه السلام)، یکی از متواترات تاریخی است و در منابع شیعه و سنی نقل شده است. پیامبر (صلی الله علیه وآله) در نخستین روزهای ورود به شهر یثرب، مسجدی ساخت که بعدها مسجد النبی نامیده شد. پس از آن اتاق‌هایی متصل به مسجد برای سکونت پیامبر (صلی الله علیه وآله) و برخی از همسران آن حضرت ساخته شد. به مرور برخی از صحابه برای خود اتاقی در کنار مسجد ساختند. این اتاق‌ها علاوه بر دری که به سمت بیرون داشتند، دری هم به سمت مسجد داشتند و در وقت نماز، صاحبان آنها از این در وارد مسجد می‌شدند و دوباره از همان در برمی‌گشتند. پیامبر (صلی الله علیه وآله) به فرمان خدا مأمور شد همه آن درها را غیر از در خانه علی (علیه السلام) ببندد. برخی پس از شنیدن این دستور ناراحت شدند و اعتراض کردند. حضرت فرمود: «من مأمور بستن این درها غیر از در خانه علی شده‌ام. شما در این باره سخنانی گفتید. به خدا سوگند، من از پیش خودم به بستن یا گشودن دری دستور ندادم. من به وظیفه‌ای مأمور شدم و از آن تبعیت کردم.»(1) اما این حجره، محل اقامت دائمی حضرت علی (علیه السلام) و حضرت زهرا (سلام الله علیها) نبود بلکه مکانی بود که گاهی برای استراحت بین الصلاتین و امثالهم مورد استفاده قرار می گرفت. خانه مسکونی حضرت علی (علیه السلام) و حضرت زهرا (سلام الله علیها) مکان دیگری بود که با مسجد کمی فاصله داشت و همان خانه «حارث بن نعمان» بود. (2) حارث بن نعمان نزد پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) آمد و گفت: شنیده ام دوست دارید حضرت فاطمه(سلام الله علیها) در کنار خودتان سکونت داشته باشد. در حال حاضر خانه من که از نزدیکترین خانه های بنی نجار به شماست در اختیارتان است. پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) حضرت فاطمه(سلام الله علیها) را به خانه حارث بن نعمان منتقل نمود.(3) بنابراین حجره کنار مسجد با خانه ای که حضرت زهرا (سلام الله علیها) و حضرت علی (علیه السلام) در آن زندگی می کردند متفاوت است.

پی نوشت ها:

1. نیشابوری، حاکم، المستدرک، بیروت، دارالکتاب العربی، بی‌تا.، ج 3، ص 125؛ ابن کثیر، اسماعیل، البدایة و النهایة، بیروت، دارالفکر، 1407ق، ج 7، ص 343؛ فتال نیشابوری، محمد، روضه الواعظین، قم، منشورات الرضی، بی‌تا، ص118؛ ابن حنبل، فضائل امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب، ص 177.

2. ابن سعد، محمد، طبقات کبری، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1410قمری، ج8، ص133.

3. ابن سعد، طبقات کبری، تحقیق محمد بن عبدالقادرعطا، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1410ق، ج1، ص132،133.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: