کهیعص

image: 
تفسیر «کهیعص» چیست؟

تفسیر «کهیعص» چیست؟
در روايتی از حجت قائم (عج) در پرسش از تأويل حروف «کهيعص» آمده است: اين حروف از اخبار غيبی و پنهان است که خداوند بنده اش حضرت زکريا را از آن آگاه کرد، و سپس آن را برای حضرت محمد (ص) بيان کرد، و آن مطلب از اين قرار است: حضرت زکريا (ع) از خداوند درخواست کرد که اسامي خمسه طيبه و پنج تن آل عبا (ع) را به او بياموزد. خداوند جبرييل را فرستاد تا اين نام های مقدس را به او آموزش دهد. حضرت زکريا با شنيدن نام هاي مبارک محمد و علی و فاطمه و حسن (ع) شاد و مسرور گرديد و غمش بر طرف شد، اما با شنيدن نام حسين (ع) غصه دار و گريان گرديد. روزی از خداوند علت اين امر را پرسيد و خداوند در پاسخ به او فرمود: «کهيعص»، کاف، نام کربلا؛ و هاء، هلاکت و قتل عترت (ع) ( در حادثه کربلا )؛ و ياء نام يزيد ملعون است که به امام حسين (ع) ظلم و ستم کرد؛ و عين، عطش آن حضرت (ع)؛ و صاد، صبر او است. هنگامي که زکريا اين موضوع را شنيد سه روز از عبادتگاهش خارج نشد و اجازه ورود به کسی نداد و مشغول گريه و افغان شد و به خداوند عرض نمود: خدايا! من سوگوار فرزند بهترين آفريده توام، آيا چنين مصيبتی بر او وارد می شود؟ خدايا! آيا علی و فاطمه (ع) لباس اين عزا و مصيبت را بر تن می کنند؟ خدايا! آيا چنين غصه و داغی بر آستانه آن ها فرود می آيد؟ سپس عرضه داشت: خدايا! فرزندی که در بزرگسالی مايه روشنی چشمم باشد روزی ام ساز و او را وارث و وصی من قرار ده و جايگاه و موقعيت او را در نزد من مانند حسين (ع) قرار ده. هنگامي که چنين فرزندی به من ارزانی داشتی، مرا شيفته و دلباخته او کن و سپس مرا داغدار و سوگوار او ساز، همان طوری که محمد (ص) را داغدار و سوگوار فرزندش می گرداني. پس خداوند حضرت يحيی (ع) را به او عطا فرمود و او در سوگ فرزندش نشست، و مدت حمل يحيی (ع) مانند امام حسين (ع) شش ماه بود.

____________

تفسير صافی، ملا محسن فيض کاشانی، ج 3، ص 273.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید