پیامبری به نام «ناتان»

image: 
ناتان چگونه پیامبری بود و چه نسبتی با حضرت داوود (علیه السلام) داشت؟

ناتان چگونه پیامبری بود و چه نسبتی با حضرت داوود (علیه السلام) داشت؟

«ناتان» یکی از پیامبران الهی است که در زمان حضرت داود می زیسته است.(1) در برخی از منابع از ایشان با نام «یاثان» یاد شده است.(2) نام ایشان در قرآن نیامده اما در کتاب مقدس، هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید نام ایشان دیده می شود.
بنابر گزارش های عهد عتیق کتاب مقدس، ناتان نبی، به درخواست حضرت داود در مراسم تاج گذاری و آغاز پادشاهی حضرت سلیمان در گیحون حضور داشت.(3) نیز در کتاب دوم سموئیل از ناتان نبی یاد شده که ایشان برای ابلاغ پیام خداوند به نزد حضرت داود رفت.(4)
در عهد جدید کتاب مقدس که کتاب مسیحیان است نیز نام ناتان نبی را می بینیم. در کتاب انجیل لوقا، وقتی از اجداد حضرت عیسی یاد می کند، یکی از اجداد حضرت عیسی را ناتان فرزند داود می داند.(5) بنابراین طبق این منبع او فرزند حضرت داود است. البته در انجیل متی حضرت عیسی از نوادگان حضرت سلیمان بن داود است.(6)
بنابراین؛ ناتان از پیامبران بنی اسرائیل بوده و مردم را به شریعت حضرت موسی می خواند، این پیامبر در بیت المقدس زندگی می کرده و قبرش هم اکنون در بیت المقدس است.(7)

پی نوشت ها:
1. قرشی بنابی، علی اکبر، تفسیر احسن الحدیث، بنیاد بعثت، تهران، 1375، چاپ دوم، ج9، ص219
2. آیه الله مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1386ش، چاپ نهم، ج8، ص240
3. کتاب مقدس، عهد عتیق،بی تا، بی جا، کتاب اول پادشاهان، بند32، فقره1ــ46، ص330
4. همان، کتاب دوم سموئیل نبی، بند12، ص310
5. همان، عهد جدید، انجیل لوقا، بند 3، فقره31، ص965
6. همان، انجیل متی، بند1، فقره6، ص893
7. موسوی، سید مرتضی، تاریخ انبیاء (از آدم خلیفة اللّه (علیه السلام) تا خاتم رسول اللّه (صلی الله علیه وآله)، انتشارات پرتو خورشید، تهران، 1388ش، ص261

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمایید

 

 

موضوع: