پیامبران قراني

image: 

پرسش:

نام چند پیامبر در قرآن آمده است؟

 

پاسخ:

عدد پیامبرانی که نام آن‌ها به طور صریح در قرآن کریم آمده است، بیست و شش(۲۶) نفر است و آن‌ها عبارت‌اند از:

آدم، نوح، ادریس، صالح، هود، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یوسف، لوط، یعقوب، موسی، هارون، شعیب، زکریا، یحیی، عیسی، داوود، سلیمان، الیاس، الیسع، ذوالکفل، ایوب، یونس، عزیر و محمّد (صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین).

علاوه بر این ۲۶ پیامبر بزرگ، در قرآن به داستان پیامبران دیگری نیز بدون اینکه نامی از آنها برده شود اشاره می‌کند.