قصد دارم پایان نامه رو بدم بیرون برام بنویسن از نظر شرعی اینکار اشکال دارد؟

image: 

پرسش:قصد دارم پایان نامه رو بدم بیرون برام بنویسن از نظر شرعی اینکار اشکال دارد؟

پاسخ :
طبق نظر همه مراجع : جایز نیست.

موضوع: