عمو و عمه های امام زمان(ع)

image: 
امام زمان غایب ما، چند خالو و خاله دارند؟

امام زمان غایب ما، چند خالو و خاله دارند؟
اینکه امام زمان (علیه السلام) چند خاله و دایی دارد، اطلاعی نداریم. ولی در مورد عمو و عمه های آن حضرت طبق آنچه در منابع تاریخی در مورد فرزندان امام هادی (علیه السلام) می توان اظهار نظر کرد: اکثر علمای شیعه چهار فرزند پسر برای امام هادی (علیه السلام) ذکر کرده‌اند، اما در تعداد دختران وی اختلاف است. حضینی می‌نویسد: فرزندان امام هادی (علیه السلام) عبارتند از: امام حسن عسکری (علیه السلام)، محمد، حسین و جعفر (مدّعی امامت و معروف به جعفر کذّاب)(1) با توجه به قرائن و شواهد، امام هادی (علیه السلام) فقط دارای یک دختر بوده که نام‌های متفاوتی داشته است: عایشه و علیه. بنابراین، عموهای امام زمان (علیه السلام) عبارتند از: محمد، حسین و جعفر. عمه آن حضرت هم عایشه یا علیه.

________

(1) خصیبی، الهدایة الکبرای، ص۳۱۳.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: