شیطان طواف کننده

image: 
در آیه 201 سوره اعراف از «طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ» نام برده؛ من جایی شنیدم که هر کدام از ما یک شیطان طائف داریم. این درست است؟

در آیه 201 سوره اعراف از «طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ» نام برده؛ من جایی شنیدم که هر کدام از ما یک شیطان طائف داریم. این درست است؟

در تفسیر شریف «المیزان» «طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ» به شیطان طواف کننده حول قلب تفسیر شده است:
«طائف از شيطان» آن شيطانى است كه پيرامون قلب آدمى طواف مى‏ كند تا رخنه ‏اى پيدا كرده وسوسه خود را وارد قلب كند يا آن وسوسه‏ اى است كه در حول قلب مى‏ چرخد تا راهى به قلب باز كرده وارد شود.... معنايش اين است كه در موقع مداخله شيطان به خدا پناه ببر، زيرا اين روش، روش پرهيزكاران است.
آرى پرهيزكاران وقتى شيطان طائف نزديكشان مى‏ شود به ياد اين مى ‏افتند كه پروردگارشان خداوند است كه مالك و مربى ايشان است، و همه امور ايشان بدست او است پس چه بهتر كه به خود او مراجعه نموده و به او پناه ببريم، خداوند هم شر آن شيطان را از ايشان دفع نموده و پرده غفلت را از ايشان بر طرف مى ‏سازد، ناگهان بينا مى ‏شوند.»(1)

تقریبا قریب به اتفاق مفسران «طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ» را شیطان طواف کننده که برای وسوسه و خیالات معصیت آمیز حول قلب مؤمن طواف می کند، ترجمه و تفسیر کرده اند.(2)

پی نوشت ها:
1. طباطبایی، محمد حسین، ترجمه تفسير الميزان، محمد باقر موسوی، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ پنجم، قم، ج 8، ص 498
2. مکارم شیرازی، تفسير نمونه، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1371، چاپ دهم، ج 7، ص 66؛ شیخ طوسی، التبیان، بتصحیح عاملی، دار إحياء التراث العربي‏، بیروت، چاپ اول، ج 5، ص 64؛ طبرسی، ترجمه تفسیر مجمع البیان، ترجمه حسین نوری همدانی، نشر فراهانی، تهران، چاپ اول، ج 10، ص 148

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمایید