زنان بی حجاب در تلوزیون

image: 
بنا به كدام آيه يا روايت فقها برداشت كردند كه ديدن زنان بدون حجاب در تلويزيون (مثل فيلم و اخبارو...) اگر با قصد لذت نباشد گناه نيست؟

بنا به كدام آيه يا روايت فقها برداشت كردند كه ديدن زنان بدون حجاب در تلويزيون (مثل فيلم و اخبارو...) اگر با قصد لذت نباشد گناه نيست؟

برای حرام و حلال های الهی باید دلیل و مدرکی از شرع مقدس باشد لذا در این مسئله از شرع دلیلی بر حرمت نیست و به همین دلیل مراجع هم حرام نکرده اند. قرار نیست که برای همه حلال ها آیه و روایتی باشد بلکه همینکه دلیلی بر حرمت آن نیست نشان از حلیت ان است. ما در فقه اصلی داریم به نام اصاله الحلیت که از قرآن و روایات گرفته شده است. معنای این اصل این است که انسان نسبت به اشیاء موجود در خارج هرگونه دخل و تصرفی را دارد. مگر در مواردی که دلیل بر منع وارد شده باشد . پس هرگاه در حلال یاحرام بودن چیزی شک کردیم با اجرای اصل حلیت حکم به حلال بودن آن می کنیم . مثلا نمیدانیم استعمال دخانیات حرام است یاحلال؟ با اجرای اصالة الحلیة حکم به حلیت آن میکنیم.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: