رابطه مان با امام زمان (علیه السلام)

image: 

پرسش :

چه کاری می توان انجام داد تا رابطه مان با امام زمان (علیه السلام) بیشتر شود؟

 

پاسخ :

حقیقتش این است که حضرت امام زمان (علیه السلام) هم همان دین جدشان پیغمبر اکرم (صلوات الله علیه) را زنده خواهند کرد و در واقع اراده و خواست خداوند متعال را در مورد تمام ساحت های وجودی انسان اجرا خواهند کرد پس ما الان میتوانیم با عمل کردن به دستورات فقهی و کلامی و اخلاقی در ابواب مختلف فردی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در مسیر دوستی و اطاعت امام زمان (علیه السلام) قدم برداریم و مهمترین مسئله در این باره تقویت شناخت و معرفت ما نسبت به خدا و دین خدا از طریق تفکر و سیر انفسی و آفاقی میباشد. یعنی خودشناسی و عالم شناسی و در نتیجه فهم و اداراک بهتر خداوند متعال را به همراه دارد. به طور خلاصه اگر ما با تفکر و مطالعه به این ادراک برسیم که این دنیا صاحب دارد و ما مالک داریم و خالق داریم و قانون الهی حاکم است بر ما و بر عالم و خداوند متعال بنای لطف و فیض و محبت به ما دارد، در دنیا و آخرت و دینی که برای ما قرار داده یعنی برنامه ریزی و اراده خیر او درباره ما میباشد پس تمام اوامر و نواهی خدای متعال در حقیقت محبت او به بشر است در حالیکه بشر این ها را زور و اکراه می پندارد و از آن فراری است مانند بچه ای که از دلسوزی ها و محبت های مادر و امر و نهی او فرار می کند در حالی که مادر فقط و فقط دلسوز و خیرخواه بچه کوچک می باشد.

پس اگر ما به آن ادراک برسیم و این برنامه ریزی خداوند متعال را قبول کنیم و در زندگی مان پیاده کنیم یعنی در یک کلمه گناه نکنیم با خدا مخالفت نکنیم این خواست امام زمان (علیه السلام) است، رابطه ما را بیشتر و نزدیکتر خواهد کرد.

موضوع: