ذی قار کجاست؟

image: 
ذی قار کجاست؟ چه اطلاعاتی تاریخی از این مکان در دست است؟

ذی قار کجاست؟ چه اطلاعاتی تاریخی از این مکان در دست است؟ قار (ذو قار)، قار و قير (هر دو) به معناى قطران يا ماده سياه رنگى هستند كه كشتى‏ ها را با آن ها اندود مى‏ كنند. يكى ديگر از معانى «قار» درخت مرّ است.«ذو قار» آبى بوده در نزديكى كوفه كه به "بكر بن وائل" تعلق داشته است. جنگ‏ مشهور ذى قار در همين محل ميان بكر بن وائل و ايرانيان به وقوع پيوست. اين جنگ زمانى رخ داد كه پيامبر خدا (صلّى اللّه عليه و آله) از جنگ بدر بزرگ بر مى‏ گشت. اين نخستين جنگى بود كه در آن، مسلمانان با ايرانيان جنگ كردند و اين از بركت وجود (و ظهور) پيامبر خدا (صلّى اللّه عليه و آله) بود.(1) در تاریخ بلعمی آمده‌ است در هنگام جنگ ذوقار، مصطفی (صلی الله علیه و آله) به مدینه آمده بود و هجرت کرده و با مشرکان جنگ بدر جنگ کرده و ظفر و نصرت او را بود. پیامبر حدیث جنگ بشنید و گفت این اول روز بود که عرب داد از عجم ستانیدند. در این جا بلعمی، تاریخ وقوع جنگ ذوقار و تاریخ این حدیث را بعد از جنگ بدر، یعنی بعد از 624 (میلادی) دانسته‌ است.(2) در تاریخ طبری تاریخ این حدیث همزمان با جنگ ذوقار و بعد از مبعث 610 (میلادی) ذکر شده‌ است. در لغتنامه دهخدا، ذیل واژه ذوقار، مفصل به این مکان پرداخته شده است.(3)

____________

(1) المعالم الأثيرة، ترجمه، ص 310.

(2) بلعمی، ص 1132 و ص 1135.

(3) لغت نامه دهخدا، ج 8 ص 11627.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: