در صورتي كه زن شاغل باشد و نخواهد درآمدش را در زندگي زناشويي خرج كند و فقط بخواهد پس انداز كند، آيا اين مسئله اشكال دارد؟ آيا شوهر موظف است كه خرج منزل و خرج همسرش را بدهد؟

image: 

در صورتي كه زن شاغل باشد و نخواهد درآمدش را در زندگي زناشويي خرج كند و فقط بخواهد پس انداز كند، آيا اين مسئله اشكال دارد؟ آيا شوهر موظف است كه خرج منزل و خرج همسرش را بدهد؟

شرعا اشکالی ندارد؛ زیرا زن در مسائل مالى و اقتصادى، استقلال و آزادى كامل دارد و مى ‏تواند در اموال شخصى خود هر گونه دخل و تصرفى نماید؛ بدون آن كه موافقت ‏شوهر لازم باشد. اعم از این كه آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن.[۱]

زن، در صورتى كه از شوهرش اطاعت داشته باشد و به اصطلاح «ناشزه » نباشد؛ یعنى در امور زناشویى اطاعت كند و بیرون رفتن از خانه با رضایت شوهر باشد، مرد وظیفه دارد خوراك و پوشاك و مسكن همسر خود را در حدّ متعارف و شأن و نیاز او تهیه نماید كه اصطلاحاً به آن «نفقه » مى ­گویند[۲]

[۱]. ماده ۱۱۱۸ قانون مدنى: "زن مستقلا مى ‏تواند در دارایى خود هر تصرفى را مى‏ خواهد بكند."
[۲]. امام خمینى، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۳۱۵

موضوع: