حکم فروش امتیاز خودرو

image: 

پرسش :
فردی در قرعه کشی ایران خودرو یا سایپا برنده میشه و امتیاز خودروی خودش رو به فرد دیگری با مبلغ معین مثلا ده میلیون یا بیست میلیون بفروشد، آیا از نظر شرعی اشکال دارد؟

پاسخ :
طبق نظر همه مراجع : اگر انجام دادن این کارها مخالف مقررات نباشد اشکالی ندارد؛ یعنی اگر بر اساس مقررات موجود، انجام دادن این کار مجاز باشد می تواند این کار را انجام دهد.

موضوع: