بعد از ظهور امام زمان (عج) چه اتفاقی می افتد؟

image: 

بعد از ظهور امام زمان (عج) چه اتفاقی می افتد؟

بعد از ظهور امام زمان (عج) چه اتفاقی می افتد؟ آیا زندگی از حالت عادی و روزمرگی خارج می شود؟ لطفا کتابی در این زمینه معرفی کنید که روایاتی در این مورد گفته باشد.

پس از ظهور حضرت حجت، انسان در اوج تعالی زندگی خواهد کرد. این حكومت سالیان بسیار طولانى ادامه خواهد یافت و مردمان بسیارى از این حكومت و دوران طلایى زندگى بهره مند خواهند شد.

عدالت جویى و عدالت خواهى و تلاش براى برقرارى عدالت و رفع همه مظاهر ظلم و بى عدالتى ، از جمله اركان حكومت امام زمان (عج) است.

مبارزه همه جانبه و مستمر با منكرات و عوامل اجرایى و شیوع آن، از جمله برنامه ها و سیاست هاى اصولى در حكومت جهانى مهدوى است. رشد و توسعه همه جانبه و فراگیر، در همه ابعاد و شئون، اعم از اقتصادى و سیاسى و فرهنگى و... بهره بردارى از منابع طبیعى، توزیع عادلانه فرصت هاى اجتماعى و برقرارى روابط صمیمانه و صلح آمیز ، همراه با عظمت و شوكت جامعه ى اسلامى در سطح بین الملل، ایجاد روابط صمیمانه و دوستى متقابل در بین افراد و... همه و همه، از جمله خصوصیات و ویژگى هاى جامعه ى آرمانى اسلام است و ركن اصلى همه متغیرها و الگوها، برآمده از دین و براى تحقق و تحكیم بنیان هاى دینى است كه خصیصه ى اصلى جامعه ى مهدوى است.

برای مطالعه بیشتر به کتاب مهدویت پس از ظهور جلد ۲۸ از مجموعه پرسش و پاسخ دانشجویی مراجعه فرمایید

موضوع: