اگر در سجده یا رکوع ذکر این دو را جا به جا بگوئیم تکلیف چیست؟

image: 

اگر در سجده یا رکوع ذکر این دو را جا به جا بگوئیم تکلیف چیست؟

اگر سهواً در ركوع و سجود ذكر آن‏ها را جابجا بگویید و در آن حال متوجه نشده باشید، نماز شما صحیح است و اگر در همان زمان که در رکوع و یا سجده هستید متوجه شوید، ذکر  مخصوصش را می گویید.

در توضیح المسائل آمده است: انسان هر ذكرى در ركوع و سجود بگوید كافى است ولى احتیاط واجب آن است كه سه مرتبه سبحان الله بگوید و یادر ركوع سبحان ربى العظیم و بحمده بگوید و در سجده سبحان ربى الاعلى و بحمده بگوید.[۱]

[۱]. توضیح المسائل مراجع، ج ۱، مسئله ۱۰۴۹  و ذیل آن، نظر آیت الله مکارم

موضوع: