استفاده از اعداد برای مقابله با اعجاز قرآن

image: 
با استفاده از اعداد هر آیه، ثابت می کنم که قرآن الهی و کلام خدا نیست.

از آن جایی که پیامبر اسلام با بیت المال سر و کار داشته اند پس با اعداد کاملا آشنایی داشته اند. من مطالعاتی داشته ام که نتیجه بخش است و با استفاده از اعداد هر آیه، ثابت می کنم که قرآن الهی و کلام خدا نیست. به عنوان مثال ....
در مورد معجزه بودن قرآن ابعاد مختلفی مطرح است، يكی از مهمترين اين وجوه كه از زمان نزول قرآن مورد توجه بود، بحث فصاحت و بلاغت قرآن است. رسا بودن بیان و روان بودن عبارات كه در چینش واژه ها رعایت شده، و گزینش كلمات كه دقیق انجام گرفته، نظم كلمات كه هر یک در جای مناسب خود قرار گرفته، آن چنان تركیبی به وجود آورده كه از لحاظ تعبیر و آوای الفاظ و كلمات، بافتی به هم پیوسته و پیوند خورده فراهم آورده، به گونه ای كه گویی سرتاسر هر آیه و سوره، واحد منسجمی را تشكیل داده و غیر قابل تفكیک اند، تمامی این ها بر قدرت و قوت این سخن الهی دلالت دارند. جنبه های ديگری از معجزه بودن قرآن با گذشت زمان و پيشرفت های علمي آشكار شد. اشارات قرآني به مطالب گوناگون در زمينه های علم نجوم،‌ رياضيات،‌ زيست و ساير رشته های علمی در زمانی كه بشر هيچ اطلاعی از اين مطالب نداشت، دليل ديگری بر معجزه و الهی بودن اين كتاب قلمداد می شود. در قرن اخير توسط برخی افراد از جمله دكتر رشاد خليفه، مطالبی در مورد اعجاز عددی قرآن بيان شد. نظرات ايشان مورد توجه عموم مسلمانان واقع شده و افراد ديگری نيز در صدد كشف رابطه های عددی در آيات قرآن بر آمدند. از طرف مقابل عده ای از صاحب نظران با اعجاز عددی مطرح شده توسط رشاد خليفه مخالفت كردند. الف: موافقان اعجاز عددی قرآن در اين مورد افراد زيادی كتاب و مقاله ‌نوشته‌ اند كه به برخی از مهمترين آن ها اشاره می كنيم: 1ـ معجزة القرآن الكريم،‌ دكتر رشاد خليفه تمام كوشش رشاد خليفه برای كشف معانی و اسرار حروف مقطعه قرآن صورت گرفته و ثابت كرده است كه رابطه نزديكی ميان حروف مذكور، با حروف سوره‌ ای كه در آغاز آن قرار گرفته‌ اند، وجود دارد. او برای محاسبات اين كار از رايانه كمک گرفته است و بيان كرده كه در 29 سوره قرآن حروف مقطعه آمده است كه مجموع اين حروف 28 حرف الفبای عربی را تشكيل می دهد (يعنی: ل ـ ح ـ ر ـ س ـ ص ـ ط ـ ع ـ ق ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ هـ ـ ی) كه گاهی آنان را حروف نورانی نامند. او نسبت اين حروف را در 114 سوره قرآن سنجيده است و به نتايجي رسيده است از جمله اين كه: نسبت حرف «ق» در سوره «ق» از تمام سوره‌ های قرآن بدون استثناء بيشتر است. مقدار حرف «ص» در سوره «ص» نيز به تناسب مجموع حروف سوره از هر سوره ديگر بيشتر است. و نيز حروف «ن» در سوره «ن و القلم» بزرگترين رقم نسبی را در 114 سوره قرآن دارد. ايشان عدد 19 را يک عدد اساسی در قرآن می داند كه از «تسعة عشر» اخذ كرده و اعداد برخی آيات و كلمات را بر آن ها تطبيق كرده و يک نظام رياضی را ارائه می دهد.(1) 2- معجزة‌ القرآن العشرين من كشف سباعية‌ و ثلاثية اوامر القرآن الكريم،‌ ابن خليفه عليوی: ايشان در كتاب خود كه 110 صفحه است، می گويد 90% اوامر قرآن، هفتگانه يا سه‌ گانه يا يگانه است. و تكرار آن ها در موارد خود لازم بوده است. براي مثال: امر «اعبدوا» (بپرستيد) را سه‌ بار به همه مردم خطاب كرده است؛ سه بار نسبت به اهل مكه در قرآن آمده، و سه بار نسبت به پيامبر اسلام(ص) آمده است، و شعيب پيامبر (ع) سه‌ بار به قوم خود گفته است و نوح (ع)‌ سه‌ بار و هود (ع) سه‌ بار و صالح(ع) سه‌ بار و عيسي(ع) سه بار گفته‌ اند؛ كه اين سر غريب و عجيبي است. ايشان از اين اعداد منظم اعجاز قرآن را نتيجه می گيرند.(2) ب ـ مخالفان اعجاز عددی قرآن: در اين مورد به چند كتاب و مقاله برخورد كرديم كه بدان ها اشاره و استدلال‌ های آن ها را بيان می كنيم: 1ـ تسعة‌ عشر ملكاً، حسين ناجی محمد محی الدين: "بيان ان فرية الاعجاز العددی للقرآن خدعة بهائية"(3) ایشان متذكر می شود كه عدد 19 از شعارهای بهائيان است كه در نظر مسلمانان مرتد و كافر هستند؛ و شواهدی می آورد كه سال در نظر آنان 19 ماه است؛ هر ماهی نيز 19 روز است؛ كتاب «البيان» آنان 19 قسمت است و هر قسم آن 19 باب است؛ و عدد نمازهاي و يوميه آنها 19 ركعت است و ... . 2- اعجاز عددی و نظم رياضی قرآن، عباس يزدانی: ايشان در مقاله‌ ای مفصل در مجله كيهان انديشه(4) اشكالات متعددی نسبت به برخی از كتاب‌ ها و مقالاتی كه اعجاز عددی را پذيرفته‌ اند ،‌مطرح می كند و اين جريان را انحرافی دانسته كه موجب سرگردانی افراد می شود. ايشان اين نكته را متذكر می شوند كه در قرآن به وصفی برخورد نمی كنيم كه به جنبه لفظی قرآن، آن هم از زاويه اعجاز عددی نظر داشته باشد.(و همين طور در روايات). به صورت كلی می توان گفت: تعداد زيادی از دانشمندان مسلمان نظم رياضی قرآن را دنبال كرده‌ اند و به نتايج قابل توجهی رسيده‌ اند، هر چند كه برخی از محاسبات آن ها خطا بوده و يا با اعمال سليقه و ذوق شخصی همراه بوده است. از سخنان طرفين استفاده می شود كه نظم رياضی قرآن به صورت موجبه جزئيه مورد پذيرش موافقان و مخالفان اعجاز عددی واقع شده است اما به صورت موجبه كليه (يعنی در همه موارد ادعا شده) مورد قبول نيست. نظم رياضي قرآن (در همان موارد محدودی كه وجود دارد و مورد پذيرش طرفين است) يک مطلب شگفت‌ انگيز است، چرا كه يك فرد امی و درس‌ ناخوانده در طی 23 سال كتابی با نظم خاص رياضی آورده است كه در حالات روانی مختلف مثل جنگ و صلح و در مكان‌ ها و زمان‌ های متفاوت آورده شده است. (نه مثل يک دانشمند فارغ‌ از همه چيز كه در يک كتابخانه،‌ با آرامش، كتابی منظم تدوين می كند)‌ و مطالبی عالی و همراه با فصاحت و بلاغت در آن وجود دارد. اين مطلب خود بسی شگفت‌ آور و عجيب است. اما آيا می توان ادعا كرد كه اين نظم رياضی اعجاز قرآن را نيز ثابت كند؟ در اين جا دو اشكال عمده وجود دارد: نخست آن كه، اين مطلب از لحاظ صغری قابل خدشه‌ است، چرا كه نظم رياضی به صورت موجبه كليه اثبات نشد و كثرت مطالب اثبات شده به طوری نيست كه اعجاز را ثابت كند. و دوم از لحاظ كبری قابل خدشه است، چرا كه قرآن كريم كه تحدی و مبارزه طلبی كرده است (كه اگر می توانيد مثل قرآن را بياوريد) تحدی آن عام نيست و شامل همه جنبه‌ های اعجاز قرآن نمی شود و در قرآن نيز اشاره‌ ای به اعجاز عددی آن نشده است. قرآن خود را کتاب هدايت و رستگارى مى داند و پيوسته ما را به تلاوت و تدبر در خود دعوت مى کند.

_________________

(1) دكتر رشاد خليفه، معجرة القرآن الكريم، ‌دارالعم للملايين، بيروت،‌ الطبعة الاولي، 1983 م.

(2) ‌ابن خليفه عليوي، معجزة‌القرآن العشرين،‌ ص 7 به بعد.

(3) حسين ناجي، تسعة عشر ملكاً،‌ ص 11 ـ 12 .

(4) مجله كيهان انديشه،‌ ش 67، ص 62 به بعد.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید