احسن الخالقین

image: 
تفسیر آیه «فتبارک الله احسن الخالقین» چیست؟

تفسیر آیه «فتبارک الله احسن الخالقین» چیست؟
در این مورد در تفسیر نمونه ذیل آیه مربوطه آمده: بزرگ و پر بركت است خدائى كه بهترين خلق كنندگان است: «فتبارک الله احسن الخالقين» آفرين بر اين قدرت نمائى بى نظير كه در ظلمتكده رحم، اين چنين تصوير بديعى با اين همه عجائب و شگفتی ها بر قطره آبى نقش مى زند. آفرين بر آن علم و حكمتى كه اين همه استعداد و لياقت و شايستگى را در چنين موجود ناچيزى ايجاد مى كند. آفرين بر او و بر خلقت بى نظيرش. ضمنا بايد توجه داشت كه «خالق» از ماده خلق، و خلق در اصل به معنى اندازه گيرى است، هنگامى كه يک قطعه چرم را براى بريدن، اندازه گيرى مى كنند، عرب واژه خلق در باره آن به كار مى برد، و از آن جا كه در آفرينش، مسأله اندازه گيرى بيش از همه چيز اهميت دارد، اين كلمه خلق در باره آن به كار رفته است. تعبير به «احسن الخالقين» (بهترين آفرينندگان) اين سؤال را به وجود مى آورد كه مگر غير از خدا آفريدگار ديگرى وجود دارد؟! بعضى از مفسران توجيهات گوناگونى براى آيه كرده اند، در حالى كه نيازى به اين توجيهات نيست، و كلمه خلق به معنى اندازه گيرى و صنعت، درباره غير خداوند نيز صادق است، ولى البته خلق خدا با خلق غير او از جهات گوناگونى متفاوت است: ـ خداوند ماده و صورت اشياء را مى آفريند، در حالى كه اگر انسان بخواهد چيزى ايجاد كند تنها مى تواند با استفاده از مواد موجود اين جهان، صورت تازه اى به آن ببخشد، مثلا از مصالح ساختمانى خانه اى بسازد، يا از آهن و فولاد، اتومبيل يا كارخانه اى اختراع كند. ـ از سویى ديگر خلقت و آفرينش خداوند، نامحدود است و او آفريدگار همه چيز است «الله خالق كل شىء»(1)، در حالى که انسان موجودات بسيار محدودى را مى تواند ابداع كند، و گاه توأم با انواع ضعف ها و نقص ها است كه در جريان عمل بايد آن ها را تكميل كند، اما خلق و ابداع پروردگار خالى از هر گونه عيب و نقص است.(2)

_______

(1) رعد/16.

(2) تفسير نمونه، ج ‏14، ص 208.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید