آیا حرکت بدن هنگام نماز، اشکال دارد؟

image: 

نمازگزار موقعی که برای تکبیرة الاحرام یا قرائت ایستاده است، با توجه و به طور عمدی نباید به طرفی خم شود و باید [۱] بدن را حرکت ندهد [۲] و به جایی تکیه نکند؛ اما اگر از روی ناچاری این کار را انجام دهد یا در حال خم شدن برای رکوع پاها را حرکت دهد، اشکال ندارد. [۳]

پی نوشت:
[۱]. سیستانی: بنابر احتیاط لازم.
[۲]. اگر حرکت بدن کم باشد، اشکالی ندارد.
[۳]. توضیح المسائل ده مرجع، م ۹۶۱ و ۹۶۷؛ امام، تحریرالوسیله، ج ۱، القول فی القیام، م ۲ و استفتائات، ج ۱، احکام نماز، س ۹۳؛ امام و مکارم، العروه الوثقی مع تعلیقات، ج ۱، القیام، م ۸؛ بهجت، استفتائات، ج ۲، س ۱۹۴۸ و وسیله النجاه، م ۶۹۵؛ خامنه ای: سایت، استفتائات جدید و اجوبه الاستفتائات، س ۳۴۳ و استفتا؛ سبحانی، توضیح المسائل،‌ م ۹۲۸ و ۹۳۴؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج ۱، م ۵۹۱؛ صافی، هدایه العباد، ج ۱، م ۷۵۵.
»> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج ۲، ص ۱۲۴

موضوع: