مراسم عزادارى از دیدگاه متون دینى:

بخش چهارم از مجموعه مقالات عزاداری بر امام حسین علیه السلام مراسم عزادارى از دیدگاه متون دینى در قرآن، آیاتى که به طور صریح و مستقیم، بیانگر حکم عزادارى باشد وجود ندارد، اما آنچه اکنون تحت عنوان...

مبارزه با خرافات

پرسش 1: چگونه مى توان با خرافات مبارزه کرد ؟ پاسخ: عصر ظهور اسلام و نزول قرآن هنگامى بود که جامعه آن روز سخت اسیر موهومات و خرافات بود; یعنى مردم معتقد به یک سرى عقاید و کارهایى بودند که هیچ گونه...

جایگاه عدد هفت نزد مسلمانان

چرا نزد مسلمانان ، عدد هفت ، مقدس است ؟ مثلاً طواف خانه کعبه هفت بار است و.. . لطفاً توضیح دهید . پاسخ : شماره هفت از دیرباز مورد توجه اقوام مختلف جهان بوده است ; قوم «سومر» قدیمى ترین قومى بوده که...

وحدت مسلمانان در قرآن

پرسش: آیه 103 سوره آل عمران ، که خداوند متعال مى فرماید: «وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَ.. .; و همگى به ریسمان خدا ]=قرآن و اسلام و هر گونه وسیله وحدت[ ، چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت...

شیوه برخورد قرآن و اسلام با نظام برده داری

پرسش 1 : چرا اسلام که یک دین مترقى است عمل برده دارى را منع نکرده است و اولیاء دین خودشان به داشتن کنیز یا غلام معروف بوده اند ؟ پاسخ : پرسش شما شامل مواردى است که در بندهاى مختلف پاسخ آن داده مى ...

تکرار در قرآن

پرسش 1: حکمت تکرار الفاظ و آیات و داستان هاى قرآن کریم مانند داستان بنى اسرائیل در جاهاى مختلف قرآن چیست ؟ آیا امکان  نداشت قرآن  در مقدارى بسیار کم تر از این و به  طور خلاصه  ، موضوعات کلى را بیان ...

تناسخ از منظر قرآن؛ ادله بطلان تناسخ؛...

پرسش 1: ادله تناسخ را نفیاً و اثباتاً بیان نمایید؟ پاسخ: «تناسخ»، از ریشه «نسخ» و نسخ به معناى نقل است که داراى دو ویژگى است: 1. تحول و انتقال 2. پى در پى بودن دو پدیده که یکى جانشین دیگرى گردد...

رابطه خواب و مرگ از منظر قرآن

*  چگونه هنگام خواب روح از بدن جدا مى شود؟ **  از دیدگاه قرآن حقیقت انسان به روح اوست. اگر روح نباشد، انسان به جسم بى حرکت و مرده تبدیل مى شود; همان گونه که هنگام مرگ روح از بدن جدا مى شود، در...