تاریخی

تاریخی

ماجرای حَرّه

موضوع: 

ماجرای حره چه بود؟

ماجرای حره یا قیام حره واقعه ای بود که یکسال پس شهادت امام حسین (علیه السلام) توسط یزید رقم خورد.
پس از شهادت امام حسین(علیه السلام) مردم مدینه به رهبری «عبدالله بن حنظله» (غسیل الملائکه) قیام کرده و عمال یزید را از مدینه بیرون کردند.
یزید سپاهی به سرکردگی مسلم بن عقبه به مدینه گسیل داشت که آنان پس در هم شکستن قیام مردم مدینه و کشتار وحشیانه عوامل قیام، شهر را تصرف کرده و مردم عادی را نیز به خاک وخون کشیدند و به عنوان بردگان یزید از مردم مدینه بیعت گرفتند.

ازدواج پیامبر(ص) با عایشه

موضوع: 

با توجه به شخصیت و سن کم عاشیه و اختلاف سنی زیاد، چرا پیامبر (صلی الله علیه وآله)با وی ازدواج کردند؟ آیا ابوبکر به دلیل اینکه با پیامبر(صلی الله علیه وآله) صیغه اخوت خوانده بود با این ازدواج مخالفت کرد؟

طوفان نوح

موضوع: 

طوفان نوح چند هزار سال پیش بود؟

تاریخ دقیق زمان زندگی حضرت نوح (علیه السلام) و جریان طوفانش دقیق مشخص نیست بنا بر احتمال دیگر فاصله میان رحلت حضرت آدم (علیه السلام) و طوفان نوح (علیه السلام) هزار و دویست و چهل و دو سال بود و فاصله میان طوفان نوح (علیه السلام) و رحلت او سیصد و پنجاه سال است(1)
فاصله حضرت نوح و حضرت ابرهیم نیز بنا بر این گزارش 2200سال است.(2)

پی نوشت ها:
1.المقدسی، مطهر بن طاهر، البدء و التاریخ، ترجمه شفیعی کدکنی، محمدرضا، تهران، چاپ اول، 1374 ش، ج 1، ص 238.
2. همان.

صدر اسلام، دشمنان داخلی و خارجی

موضوع: 

آیا در زمان امامان (علیهم السلام)، هیچ دشمن خارجی حکومت اسلامی را تهدید می کرده است؟ اگر تهدید می کرده، آیا قیام هایی برای برپایی قسط و عدل رخ می داده باعث لرزان شدن پایه های حکومت و در نتیجه افزایش قدرت دشمن نمی شده؟ اگر می شده چطور برای ائمه(علیهم السلام) مهم نبوده و برخی از قیام ها را تایید می کرده اند؟ اگر نمی شده چرا امروز ما هر حرکتی می کنیم مجال سوءاستفاده به دشمن می دهد؟