تاریخی

تاریخی

ذوالثفنات

موضوع: 

ذوالثفنات از القاب حضرت امام سجاد (علیه السلام) عنوان شده و چرا به این لقب مزین شد؟

ذوالثفنات به معنای صاحب ثَفِنه ها است. ثَفِنه، به معنای پینه زانو و سینۀ شتر است.(1) امام سجاد (علیه السلام) را ذوالثفنات می گفتند زیرا به جهت آنکه زیاد سجده می‌کرد به گونه‌ای که پیشانی‌اش پینه می‌بست، ذوالثفنات می‌گفتند.(2)
بنا بر پاره‌ای روایات آن حضرت سالیانه چندین بار پینه‌ها را از بدنش جدا می‌کرد(3). هنگامی‌که آن حضرت از دنیا رفت، آن ها را با پیکر مطهر حضرت دفن کردند.(4)

شهادت علی اکبر(ع)

موضوع: 

روضه جديدى از شهادت حضرت علی اکبر (علیه السلام) شنيدم اينكه اولين تير به پهلو ايشان مي خورد و وقتى سر خم مي كنند تا نفس بگيرند، ضربه ديگرى با شمشير به سر ايشان برخورد مي كند و اين ضربه باعث مي شود خون جلوى صورت و چشمان اسب را بگيرد و به اشتباه ايشان را به سمت لشكر دشمن مي برد و مقابل خيمه دشمن به زمين مي افتد و توسط زن های لشکر دشمن بوسیله مقراض تکه تکه می شوند، آیا این روضه سندی دارد؟