یعقوب

چرا به حضرت یعقوب(علیه السلام) اسرائیل می گویند؟ هم چنین اگر اسرائیل به معنای عبدالله است، چرا فقط آن حضرت به این عنوان ملقب شده است؟

موضوع: 

آیا صحت دارد که حضرت یوسف (علیه السلام) بر اثر بی احترامی به پدرش، نبوت از نسل او برداشته شد؟

یکی از اشتباهات مشهور، موضوع بی احترامی حضرت یوسف (علیه السلام) به پدر و مادرش است در حالی که این چنین نیست و در شأن پیامبری که خداوند سوره ای را به نام او در قرآن نازل نموده و بسیار او را ستوده، چنین برداشت هایی شایسته نیست. ابتدا به بیان گزارش پرداخته و آن را بررسی می کنیم.

موضوع: