قریش

آیا در تاریخ آمده است که قریش بعد از مهاجرت مهاجرین، اموال آن ها را مصادره کرده باشند؟

موضوع: 

روحيات عرب و صفات عمومى قريش چگونه بوده است؟

اگر چه این سوال به پاسخ بسیار مفصل نیاز دارد و مطالعه بیشتر می طلبد ولی روحیات اعراب جاهلی را می توان در عناوین زیر خلاصه کرد: 1. نظام قبیلگی؛ این سنت تاجایی بود که هر فرد قبیله حاضر بود هر نوع فداکاری و ایثار را در راه قبیله بپذیرد. از اینرو است که حفظ نسب و اصالت قبیلگی از ارزش خاصی نزد اعراب برخوردار بود. آنان برای حفظ این ارزش ناچار بودند نسب خود را حفظ کنند.(1)

موضوع: 

وضعیت اقتصادی و تجارت قریش در زمان بعثت پیامبر اکرم (ص) چگونه بود؟

وضعیت اقتصادی اعراب جاهلی و قریش از سه راه دامداری، کشاورزی و تجارت اداره می شد. به علت آب و هوای بد حجاز، در کشاورزی چندان موفق نبودند، الا بعضی از شهرهای دیگر بجز مکه. اما در مسئله دامداری علاوه بر پرورش انواع دام و طیور در یمن، اعراب بدوی تهامه، نجد، نفود، شام، دهناء و بحرین نیز به شبانی می ­پرداختند.(1) شتر عمده دامی بود که به جهت سازگاری­ اش با محیط خشک صحرا، در سراسر عربستان اقبالی عمومی داشت. اما در تجارت مهمترین کالای تجارت قریش، پوست دباغی شده بود.(2)

موضوع: