غدیر خم

آیا در روز عید غدیر خم، بین صحابه عقد اخوت خوانده شد؟

موضوع: 

آیا تمام کسانی که در غدیر حاضر بودند، بدون استثناء با حضرت علی بیعت کردند؟ آیا این کار با توجه به انبوه جمعیت عملا ممکن بوده است؟ اهل سنت در این باره چه می گویند؟

مرحوم علامۀ امینی (رضوان الله تعالی علیه) در کتاب شریف «الغدیر»(1) حدیث تهنیت را از طریق اهل سنت بیان نموده اند و 60 نفر از علمای عامه را ذکر می کنند که این واقعه را در کتب خود آورده اند.

موضوع: