شمشیر حضرت علی (ع)

آیا ذوالفقار، شمشیر پیامبر بوده است که در جنگ احد به حضرت علی بخشیدند و جبریل ندا داد: لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار؟ و آیا این طوری که در تصاویر مرسوم از این شمشیر معروف هست واقعا سر این شمشیر دو شاخه بوده است؟ و این شمشیر چه شد؟ آیا الان وجود دارد و نزد امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) هست؟

آن چه از منابع تاریخی استفاده می شود، ذو الفقار، نام شمشير پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله) است كه به سبب شيار ظريفى كه بر آن داده بودند، بدين نام خوانده شده؛ نه اين كه مانند نقش و تصوّر عوام داراى دو سر باشد.

موضوع: