شغل پیامبر

پيامبر در مدينه چگونه امرار معاش می كرد؟ شغل پيامبر چه بود؟ آنچه از مطالعه زندگانی رسول خدا (صلي الله عليه و آله) استفاده می شود، پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله) در طول زندگی پر برکتش ـ برای رفع نیازهای اوّلیه خود و خانواده ­اش ـ از کم ترین امکانات بهره ­مند بود. از جمله راه های تأمين همين مقدار از زندگی آن حضرت عبارتند از: 1. خمس: بر اساس حکم قرآنی(1) یک پنجم سود خالص درآمد سالیانه و امور دیگر ـ با شرایط ویژه فقهی ـ به خداوند، پیامبر و سادات نیازمند، تعلّق دارد که البته حضرت از حقّ خدادادی ­اش (سهم معصوم) هم کمتر استفاده شخصی می­ برد. 2.

موضوع: