رزق بیشتر

چه مواردی در روزی دخیل و سهیم اند؟ آیا توکل بر خدا و رازق بودن خدا کافی است یا تلاش هم می خواهد؟

برای رسیدن به جواب سوال خود به این چند نکته مهم توجه بفرمایید:
1- خدا در قرآن می فرماید: «وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى»؛ و اين كه براى انسان جز حاصل تلاش او نيست آنقدر نصیب انسان می شود که تلاش می کند(1)
پس نقش تلاش و کوشش را در به دست آوردن روزی نباید فراموش کرد.

موضوع: