دروغ

من دوست ندارم درباره بعضی مسائل به بقیه جواب بدهم. به همین دلیل دروغ می گویم. آیا این گناه است؟

دروغ گفتن یک عمل زشت است که نه تنها در اسلام، بلکه در تمام ادیان الهی و حتی نزد انسان های بی قید و بند هم، قبیح و ناپسند شمرده می شود. اما راست گفتن و بیان کردن تمام مسائل به دیگران، واجب نیست. شما در درجه ی اول می توانید بدون این که دروغ بگویید، خیلی ساده از جواب دادن طفره رفته و از بیان کردن مسائلی که دوست ندارید دیگران اطلاع پیدا کنند، خودداری کنید.

موضوع: 

من در سال های گذشته عمرم دروغ های زیادی گفته ام. چگونه آنها را جبران کنم. از این پس چگونه از دروغ فاصله بگیرم؟

موضوع: