خالد بن ولید

خالد بن ولید که بود؟

موضوع: 

خالد بن ولید که بود؟ در باره ایشان تناقضات فراوان تاریخی دیده می شود. عده ای ایشان را سردار سپاه پیامبر و بسیار شجاع و دلاور می دانند، و عده ای دیگر ایشان را خائن به پیامبر و سردار سپاه کفر می دانند. حقیقت چیست؟ خالد بن ولید، بالاخره سردار سپاه اسلام است یا سردار سپاه کفار؟

خالد بن ولید، یکی از شخصیت های صدر اسلام است که اهل سنت وی را جزء شخصیت های مثبت دانسته و به او لقب سیف الاسلام داده اند. بر عکس، شیعیان وی را از دشمنان سر سخت اهل بیت می دانند، و نظر خوبی نسبت به وی ندارند.

موضوع: