حضرت علی

مغیرة بن نوفل کیست؟

موضوع: 

هنگام شهادت حضرت علی (علیه السلام) کدام همسرانش در قید حیات بودند؟ فرزندان ایشان چه کسانی بودند؟

موضوع: 

عمده فعالیت های حضرت علی (علیه السلام) درمدت 25 سال سکوت و خانه نشینی چه بود؟

فعاليت هاى امام (علیه السلام) در اين دوره در امور زير خلاصه مى شد: 1- عباد خدا آن هم به صورتى كه در شأن شخصيتى مانند حضرت على (علیه السلام) بود؛ تا آن جا كه امام سجاد (علیه السلام) عبادت و تهجد شگفت انگيز خود را در برابر عبادت هاى جدّ بزرگوار خود ناچيز مى دانست. 2- تفسير قرآن و حل مشكلات آيات و تربيت شاگردانى مانند ابن عباس، كه بزرگ ترين مفسر اسلام پس از امام (علیه السلام) به شمار مى رفت.

موضوع: