حضرت ادریس

با سلام در داستان حضرت ادریس (ع) آمده که حضرت ادریس (ع) بعد از عروجی که به بهشت داشتند وقتی آن جا را میبینند دیگر حاضر به بازگشت نمی شوند و بعد از مدتی شیطان نزد مردم قوم ایشان رفته و آن ها را تشویق به ساختن مجسمه حضرت می کند که بعد از آن بت پرستی بینشان رایج می شود... آیا این مطلب واقعیت دارد؟

با عرض سلام و ادب طبق نقل بسيارى از مفسران ، ادريس جد پدر نوح است و با چهار واسطه به شیث پسر حضرت آدم می رسد.{1}.

موضوع: