ترس از خدا

چرا باید از خداوند ترسید؟ وقتی کسی خلافی نکرده، چرا باید بترسد؟ خداوند به خاطر کدام عمل ما، از ما انتقام می گیرد؟

موضوع: 

خداوند در قرآن می فرماید: «وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ»؛ و برای کسی که از مقام پروردگارش بترسد، دو باغ بهشتی است. آیا باید از مقام خدا ترسید؟ منظور از "خاف مقام ربه" در این آیه چیست؟

«مقام ربه» یا به معنای قیام پروردگار است (در صورتی که «مقام» مصدر میمی باشد) و یا به معنای محل قیام پروردگار و مقامى كه مخصوص پروردگار است می باشد (در صورتی که «مقام» اسم مکان باشد).

موضوع: