تحریف

به نظر من آیات ناسخ، جزء کلام خدا نیستند زیرا معنا ندارد حکمی که قرار است سالیان متمادی بماند، مهلتش تا آمدن حکم بعدی باشد! این ها با تحریف، وارد قرآن شده اند مثل تورات و انجیل که تحریف شدند، و الا قرآن صدر اسلام، کمتر از این قرآن فعلی بوده است.

در باره تحریف لفظی قرآن، خواستم کتاب «فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب» مطالعه کنم که متوجه شدم محدث نوری، رساله فارسی به نام «الجواب عن شبهات کشف الارتیاب» را تألیف کرده و گویا از برخی نظرات خویش در کتاب اصلی بازگشت و یا نظر خود را تشریح کرده و کوشیده تا سوء تفاهم‌ های پیش آمده را برطرف سازد. او درباره این رساله گفته است: رضایت ندارد کسی پیش از خواندن رساله، کتاب فصل الخطاب را بخواند، و این رساله به منزله تکمله کتاب فصل الخطاب است.
هرچه گشتم رساله فارسی را پیدا نکردم آیا آن را دارید؟

در چندین مطلب، به پرسش شما پرداخته می شود:

آيا اختلاف در قرائات، موجب تحريف قرآن نمي‌شود؟

چرا نمی توان قرآن را تغییر داد ؟

قرآن کتاب وحی است و هیچ بشری حتی خود پیامبر حق دخالت در این کتاب را ندارد (1) و قرآن حرف به حرف وحی است و تمام الفاظ آن از روی دلیل و حکمت نازل شده است و لذا هیچ بشری نمی تواند در آن تصرف کند . نکته ی دیگر که بسیار حایز اهمیت است اینکه ، هیچ کتاب آسمانی مانند قرآن وجود ندارد . زیرا تورات و انجیل بسیار تحریف شده و هرکسی حتی اگر متخصص نباشد هم با قرائت آن می تواند به تحریف شدن آن پی ببرد(2).

 

در این زمینه چند مطلب بیان می شود. مطلب اول: خیر، اختلاف قرائات، نه از دیدگاه شیعیان و نه از دیدگاه اهل سنت موجب تحریف قرآن نیست؛ البته اگر تصویر درستی از اختلاف قرائت های قرآن نداشته باشیم، اختلاف قرائت ها هم، نوعی تحریف قرآن به حساب می آید. توجه داشته باشید كه پیامبر اكرم(ص) در اواخر عمر شریف خود دستور نوشتن قرآن هایی با خط بهتر، و بر اساس متن و قرائت صحیح آن، و با نظم و ترتیب آیات سوره ها را دادند.

امروز در نتگردي به اين مطلب عجيب برخوردم که هرچي گشتم پاسخي براي ان پيدا نکردم آيا صحيح است كه بخشى از قرآن كريم توسط گوسفند و يا حيوان ديگرى خورده شده و اثرى از آن نيست چنانچه آمده است : عائشه: «لقد نزلت آية الرجم و رضاعة الكبير عشراً، و لقد كان فى صحيفة تحت سريري فلما مات رسول اللّه و تشاغلنا بموته دخل داجن فاكلها». سنن ابن ماجة 1: 626 از عائشه روايت شده است : آيه رجم كردن زانى و آيه رضاع كبير جزء قرآن بوده، و بر روى برگى نوشته شده بود ولى به هنگام رحلت پيامبر اكرمـ صلى الله عليه و آله سلّم ـ مشغول عزادارى بوديم كه ناگهان گوسفندى آمده و آنرا خورد.

موضوع: 

خداوند متعال وعده فرموده است كه از تحريف قرآن جلوگيري نمايد؛ چرا از تحريف تورات و انجيل جلوگيري ننموده است؟

البته این سخن به این معنا نیست که اراده الهی به تغییر این کتب آسمانی تعلّق گرفته، بلکه بدین معنا است که انسان ها با اختیار خود می توانند باعث تحریف کتب آسمانی شوند و خداوند مانع این کار نمی شود، اراده خداوند گزاف نیست، بلکه اراده او طبق مصلحت و حکمت جریان می یابد. در مورد عدم تعلّق اراده الهی بر جلوگیری از تحریف کتاب های آسمانی گذشته به این نکات می توان اشاره نمود: