بیعت با حضرت علی

پس از قتل عثمان، مسلمانان در خانه علی ریختند که با او بیعت کنند، شیعیان می گویند: علی فرمود: «دعونی والتمسوا غیری» ؛«مرا رها کنید و دیگری را بجویید». اگر علی خلیفه بود، چرا می گوید: دیگری را بجویید.؟

قبل از سخن در اين مطلب لازم است مشخص شود حضرت اميرالمومنين (عليه السلام) كدام خلافت را نمي پذيرفت؟آيا خلافت منصوص الهي را نمي پذيرفت يا خلافتي را كه نه به عنوان خليفه منصوص پيامبر(صلي الله و عليه و آله)، بلكه به عنوان خليفه اي كه توسط بيعت انتخاب مي شود را نپذيرفت؟ توضيح مطلب آنكه خلافت را مي توان به دو گونه بيان كرد:

موضوع: