قرآن

عقل وحقیقت قران

 پرسش: آیا با عقل می توانیم به وحی الهی بودن قرآن پی ببریم؟   پاسخ: بررسی ویژگی‎های قرآن و آورنده آن هر عقل سلیمی را به این حقیقت متوجه می‎سازد كه قرآن كتابی است از جانب خداوند حكیم و گفتار بشر...

علت عدم هدایت کافران

پرسش : با توجه به آیه ابلاغ، چرا خداوند قوم کافر راهدایت نمیکند؟ پاسخ : علامه طباطبایی ذیل آیه ابلاغ(1) به معنای عدم هدایت کافرین پرداخته است: «مقصود از کفر در اینجا، کفر به خصوص آیه ای است که متضمن حکم مورد بحث...

فلسفه وجود آیات متشابه

پرسش : دلیل اینکه توی قرآن آیات متشابه وجود داره یا یه آیه چند بار تکرار شده چی هست؟ پاسخ : درباره آیات متشابه به طور کلى ممکن است جهات ذیل، سرّ وجود آیات متشابه در قرآن باشد: 1. الفاظ و عباراتى که در گفتگوهاى...

اعتراض ملائکه به آفرینش انسان

پرسش : «قالوا أَتَجعَلُ فیها مَن یُفسِدُ فیها وَیَسفِکُ الدِّماءَ ...» خداوند در برابر این گفته ملائکه فرمودند: «إِنّی أَعلَمُ ما لا تَعلَمونَ» با اینکه ملائکه هم راست می گفتند و همانطور که مشاهده می کنیم آدمیان هم...

اصحاب اخدود که بودند آيا داستان آنان در قرآن آمده است؟

پرسش: اصحاب اخدود که بودند آيا داستان آنان در قرآن آمده است؟ پاسخ: اصحاب اخدود کساني بودند که در گودالهاي عظيم و بزرگ آتش به جرم دينداري سوزانده شدند. اين داستان در يمن و در دوران «ذي نواس» حاکم يهودي اين سر زمين...

خواندن قرآن چه تاثیراتی در زندگی انسان می تواند داشته باشد؟

خواندن قرآن چه تاثیراتی در زندگی انسان می تواند داشته باشد؟قرآن داروخانه ای است که برای تمام مریضی ها ما، داروی مناسب دارد و کسی که با قرآن انس دارد و تلاوت زیاد او را به تسلط رسانده، در هنگام هر مرض می داند که باید از...

قرآن در چه زمانی گردآوری شد؟

قرآن در چه زمانی گردآوری شد؟ بحث از تاریخ قرآن کریم و کیفیت گردآوری و زمان آن، بحثی دامنه دار است و در این موضوع، کتاب ها و رساله های متعددی نگاشته شده است. در این جا فشرده ای از سخن را می آوریم: گردآوری قرآن در...

آیا می توان خدا را بطور كامل شناخت؟

آیا می توان خدا را بطور كامل شناخت؟ شناخت انسان نسبت به خداوند سبحان دوگونه است: ۱ـ شناخت حصولی: كه مقصود از آن شناخت از راه عقل، تفكر، اندیشه، استدلال و برهان و نظم در عالم طبیعت است كه راحت ترین راه در...