قرآن

رسم الخط قرآن

پرسش: آیا رسم الخط قرآن توقیفی است یا اجتهادی؟ و چرا؟ پاسخ: قرآن کتابی است که بر قلب پیامبر (صلی الله علیه و آله) نازل شد و پیامبر آن را بر مردم خواند و مردم ابتدا با گوش خود آن را شنیدند و بعد شنیده خود را ثبت...

وحی الهی بودن قران

پرسش: آیا با عقل می توانیم به وحی الهی بودن قرآن پی ببریم؟ پاسخ:   بررسی ویژگی‎های قرآن و آورنده آن هر عقل سلیمی را به این حقیقت متوجه می‎سازد كه قرآن كتابی است از جانب خداوند حكیم و گفتار بشر نیست با...

تاثیرات خواندن قران در زندگی انسان

پرسش: خواندن قرآن چه تاثیراتی در زندگی انسان می تواند داشته باشد؟   پاسخ: قرآن داروخانه ای است که برای تمام مریضی ها ما، داروی مناسب دارد و کسی که با قرآن انس دارد و تلاوت زیاد او را به تسلط رسانده، در...

عقل وحقیقت قران

 پرسش: آیا با عقل می توانیم به وحی الهی بودن قرآن پی ببریم؟   پاسخ: بررسی ویژگی‎های قرآن و آورنده آن هر عقل سلیمی را به این حقیقت متوجه می‎سازد كه قرآن كتابی است از جانب خداوند حكیم و گفتار بشر...

علت عدم هدایت کافران

پرسش : با توجه به آیه ابلاغ، چرا خداوند قوم کافر راهدایت نمیکند؟ پاسخ : علامه طباطبایی ذیل آیه ابلاغ(1) به معنای عدم هدایت کافرین پرداخته است: «مقصود از کفر در اینجا، کفر به خصوص آیه ای است که متضمن حکم مورد بحث...

فلسفه وجود آیات متشابه

پرسش : دلیل اینکه توی قرآن آیات متشابه وجود داره یا یه آیه چند بار تکرار شده چی هست؟ پاسخ : درباره آیات متشابه به طور کلى ممکن است جهات ذیل، سرّ وجود آیات متشابه در قرآن باشد: 1. الفاظ و عباراتى که در گفتگوهاى...

اعتراض ملائکه به آفرینش انسان

پرسش : «قالوا أَتَجعَلُ فیها مَن یُفسِدُ فیها وَیَسفِکُ الدِّماءَ ...» خداوند در برابر این گفته ملائکه فرمودند: «إِنّی أَعلَمُ ما لا تَعلَمونَ» با اینکه ملائکه هم راست می گفتند و همانطور که مشاهده می کنیم آدمیان هم...

اصحاب اخدود که بودند آيا داستان آنان در قرآن آمده است؟

پرسش: اصحاب اخدود که بودند آيا داستان آنان در قرآن آمده است؟ پاسخ: اصحاب اخدود کساني بودند که در گودالهاي عظيم و بزرگ آتش به جرم دينداري سوزانده شدند. اين داستان در يمن و در دوران «ذي نواس» حاکم يهودي اين سر زمين...