قرآن

کوروش و ذوالقرنین

پرسش: آیا کوروش همان ذوالقرنین است؟ پاسخ: در اینكه ذوالقرنین كه در قرآن مجید آمده از نظر تاریخی چه كسی بوده است، و بر كدام یك از مردان معروف تاریخ منطبق می‌شود در میان مفسران گفتگو بسیار است، نظرات مختلفی در...

تجویز جنگ جهت دفع شر

پرسش: جنگ فلسطین آیا خشونت به خرج دادن و برپاداشتن جنگ برای دفع شر آینده دشمن، مجوز اخلاقی دارد؟ پاسخ: هر کشوری و هر ملتی در طول تاریخ دارای دشمنانی باانگیزه‌های مختلف بوده‌اند. بسیاری از استعمارگران و...

کسب ثواب شهادت

پرسش: بر اساس روایات چه اموری هستند که اگر انجام دهیم ثواب شهید به ما می‌دهند؟ پاسخ: شهید و شهادت در فرهنگ اسلامی از جایگاهی بسیار والایی برخوردار است. مرگ با شهادت، بهترین عاقبت‌به‌خیری است. بر اساس آموزه‌...

بخشش گناهان شهید

پرسش: آیا تمام گناهان شهید حتی نمازهایی که قضا شده و یا حق الناسی که به گردن دارد هم بخشیده می‌شود؟ پاسخ: مجاهدت در راه خدا و شهادت در این راه، مقام ویژه‌ای است که به‌سادگی برای همگان قابل‌دسترسی نیست. به‌...

فقط شهیدان زنده اند ؟

پرسش: این که در روایات می‌گویند شهیدان زنده هستند یعنی چی؟ مگر همه انسان‌ها در برزخ زنده نیستند؟ پس چه فرقی با شهدا دارند؟ پاسخ: تمام انسان‌ها در معرض مرگ بوده و هیچ‌کسی در دنیا جاودانه نخواهد ماند. قرآن کریم...

عالم بالاتر است یا شهید؟

پرسش: در روایتی از رسول خدا صلیالله علیه و آله نقل شده است که «بالاتر از هر نیکی، نیکی دیگر وجود دارد، مگر شهادت در راه خدا، که بالاتر از آن نیکی نیست» پس چرا می‌گویند عالم برتر از شهید است؟ پاسخ: در روایات...

تفاوت (سبیل ) و (صراط) و (طریق)

پرسش: تفاوت «سَبیل»، «طریق» و «صراط» چیست که خداوند متعال در آیۀ ششم سورۀ فاتحه صراط را آورده است؟ پاسخ: «راغب اصفهانی» تفاوت اساسی این سه واژه را چنین بیان می‌کند: «صراط» به معنی شاهراه، راه اصلی و راه روشن(...

صحبت پیامبر (ص) با خداوند

پرسش: متناسب با آیه ۵۱ سوره شوری، گفته‌شده که وحی اقسام مختلفی دارد: گاهی بی‌واسطه است و گاهی باواسطه فرشته و گاهی باواسطه های دیگر (وراء حجاب). اینکه برخی پیامبران بی‌واسطه کلام خدا را شنیدند اما حضرت محمد صلی‌الله...