قرآن

قسمت در ازدواج در آزمونهای قرانی

پرسش: تفسیر آیه «وَ الْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثاتِ....» چیست؟ یعنی آدم‌های خوب ناخودآگاه با هم ازدواج می‌کنند و آدم‌های بد باهم؟ ولی خیلی از‌آدم‌ها را می‌بینیم که زن یا مرد خوب است، ولی دیگری آدم خوبی نیست؛ و یا همسر...

قرآن وجریان غدیر

سش : آیا در قرآن به جریان غدیر خم اشاره شده است؟ پاسخ: منبع عقاید اسلامی تنها قران کریم نیست بلکه سنت رسول الله (صلی الله علیه واله ) نیز به عنوان عِدل قرآن معتبر و مبین آیات قران کریم است. چه اینکه از شما...

علم قبل از خلقت

پرسش: چرا در سورۀ الرحمن عبارت "عَلَّمَ القرآنَ" قبل از "خَلَقَ الإنسانَ" آمده است؟ پاسخ: سوره الرحمن که با دو نام دیگر یعنی «سوره آلاء»(۱) و «عروس القرآن»(۲) نیز شناخته می‌شود. این سوره مشتمل بر نعمت‌های...

مشورت با زنان

پرسش: طبق نامه حضرت امام علی به امام حسن آیا مشورت با زن امری نکوهیده هست؟ پاسخ: چند نکته: ۱. قرآن کریم توصیه به مشورت کرده «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ»(۱)؛ «وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَینَهُم‌»(۲) و قیدی هم نزده...

وجود کبوتر در منزل

پرسش: آیا پرنده «یا کریم» شوم است؟ حدیث‌هایی نقل می‌کنند می‌خواستم بدانم درست هست؟ پاسخ: با توجه به روایات وارده در این زمینه، چند نکته عرض می‌شود: ۱. در کتاب «کافی» درباره «فاخته» و نیز «صُلصُل»، چهار روایت...

خدا گمراه هم میکند

پرسش: منظور از آیه ۴ سوره ابراهیم (فَیضِلُّ اللَّهُ مَنْ یشَاءُ وَیهْدِی مَنْ یشَاءُ: خدا هر كه را بخواهد گمراه می‌كند و هر كه را بخواهد هدایت می‌كند) چیست؟ آیا ناعدالتی نیست که خدا برخی را گمراه و برخی را هدایت می‌کند...

کمک به بی نماز

پرسش: حدیثی را شنیدم که گفته شده کسی که به تارک الصلات یک لقمه نان و یا یک درهم و یا یک لباس کمک کند مانند این است که هفتاد پیامبر را به قتل رسانده که اول آنها حضرت آدم و آخر آنها حضرت محمد است. آیا این حدیث معتبر و...

تعارض علم وگزاره های کیهانی قرآن

پرسش: قرآن (در سوره نازعات، آیات ۲۸-۳۲) از آسمان به عنوان یک سقف برای زمین یاد کرده است، در صورتی که اکنون ما می‌دانیم زمین خودش در همان آسمان واقع است. در همین آیات روشنی روز و شب برای کل آسمان در نظر گرفته شده، در...