منابع مطالعه تاریخ هجری

image: 
برای مطالعه وقایع تاریخ هجری قمری چه کتابی را مطالعه کنیم؟

برای مطالعه وقایع تاریخ هجری قمری چه کتابی را مطالعه کنیم؟

به منظور آگاهی از وقایع تاریخی از هجرت تا غیبت، لازم است مطالعات گسترده ای را شروع نمایید؛ طبعا این مطالعات باید از منابع تاریخی و جغرافیایی آغاز شود. جهت سهولت امر، چند منبع تاریخی و جغرافیایی را به شما معرفی میکنم: بهترین اثری که در این زمینه نوشته شده است کتاب «تاریخ تحقیقی اسلام» از استاد "یوسفی غروی" است؛ ایشان این کتاب را از منابع دست اول تاریخی و روایی تهیه نمودند و از آغاز اسلام تا دوران حضرت "حجت" را در بر می گیرد. ترجمه این کتاب به عهده آقای "حسین علی عربی" است.(1) کتاب دیگر «تاریخ سیاسی اسلام» از آقای استاد "رسول جعفریان" است؛ این کتاب شامل دو بخش عظیم سیره "رسول خدا" و سیره "خلفا" است. این کتاب تحقیقی نوشته شده است.(2) همچنین کتاب «سیره پیشوایان» در مورد 14 معصوم از استاد "مهدی پیشوایی"(3) و کتاب «مقتل جامع سیدالشهدا» در مورد امام حسین (علیه السلام) به رشته تحریر در آمده است.(4) آثار جغرافیایی کتاب «احسن التقاسیم» مقدسی، «المسالک والممالک» اصطخری و جغرافیای ابن بطه و حافظ ابرو توصیه می گردد. این آثار برای آشنایی و شناخت کافی از تاریخ و جغرافیای اسلام بسیار مفید است.

پی نوشت ها:

1. یوسفی غروی، موسوعه التاریخ الاسلامی، مترجم، حسین علی عربی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1388ش، قم.

2. رسول جعفریان، تاریخ سیاسی اسلام، دلیل ما، قم.

3. مهدی پیشوایی سیره پیشوایان، موسسه امام صادق، 1377ش، قم.

4. جمعی از نویسندگان، تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهدا، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،1392ش، قم.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: