پیامبر(ص) و ایرانیان

image: 
پیامبر (صلی الله علیه وآله) اظهار خویشاوندی با ایرانیان می کند؟

پیامبر (صلی الله علیه وآله) اظهار خویشاوندی با ایرانیان می کند؟ در برخی از منابع آمده این خویشاوندی از آن جهت است که ایرانیان از نسل اسحاق و پیامبر(صلی الله علیه وآله) از نسل اسماعیل هستند، ایا این مطلب صحت دارد؟

در این باره احادیثی از پیامبر(صلی الله علیه و آله) در منابع اهل سنت دیده می شود، از جمله: یک: «أهلُ فارِسَ هُم وُلْدُ إسحاقَ»(1) اهل فارس از فرزندان اسحاق هستند. دو: «فارِسُ عُصبَتُنا أهلَ البيتِ ؛ لأنَّ إسماعيلَ عَمُّ وُلْدِ إسحاقَ، و إسحاقَ عَمُّ وُلْدِ إسماعيلَ»(2) فارس خویشان ما اهل بیت هستند، زیرا اسماعیل عموی فرزندان اسحاق و اسحاق عموی فرزندان اسماعیل است. حضرت علی(علیه السلام) نیز هنگامی که بین ایرانیان و عرب ها بیت المال را مساوی تقسیم کرد و با اعتراض عرب ها مواجه شد فرمود: «انی نظرت فی کتاب‏ اللّه‏ عز و جل فلم اَر فیه فضلاً لولد اسماعیل علی ولد اسحاق»؛(3)من در کتاب خدا نگریستم، پس در آن برتری برای فرزندان اسماعیل بر فرزندان اسحاق ندیدم. ابن ابی الحدید نیز اکاسره (کسری نشینان) و فارس را از فرزندان اسحاق می داند.(4) بنابراین در منابع غیر شیعی چنین روایاتی آمده است؛ و از نظرتاریخی نیز چنین جریانی بعید به نظر نمی رسد.

پی نوشت ها:

1. ری شهری، محمد، میزان الحکمه، دارالحدیث، قم، 1386ش، چاپ هفتم، ج9، ص185.

2. همان.

3. ابن عبد البر؛ الاستیعاب فى معرفة الأصحاب، بیروت، دار الجیل، چاپ اول، 1412؛ کنزالعمال، علاءالدین هندی، 9754، ج6، ص611، مؤسسه الرساله، 1413ق.

5. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، مصحح ابراهیم محمد ابوالفضل، انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی، قم، 1404ق، ج13، ص172.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: